Grå Stær!

Grå stær og operation

Det var en rigtig træls situation for et par uger siden, da jeg som sædvanligt om lørdagen var ude at spille tennis. Jeg har gennem mange år spillet tennis på motionsplan, og selv om jeg lige har rundet de 60 år, er jeg fortsat med at spille for at holde kroppen i orden.

Men for at par uger siden oplevede jeg, at jeg var dybt uenig med min modspiller samt de fire-fem stykker, der så på, om hvorvidt en bold var ude eller inde. Jeg følte mig selv overbevist om, at min modspillers slag havde sendt bolden udenfor linjen, men som sagt var alle andre af den modsatte opfattelse.

Det var faktisk først på det tidspunkt, det gik op for mig, at mit syn var blevet en smule sløret gennem den seneste tid, og det kunne jo være forklaringen på, at jeg så situationen stik modsat alle andre. Jeg lovede mig selv, at jeg hurtigst muligt ville få en tid hos en øjen læge for at få tjekket mit syn.

Og det har jeg så fået i dag. Øjenlægen kiggede mig dybt i øjnene gennem sit avancerede apparatur, og han var ikke længe om at konstatere, at mit venstre øje var blevet ramt af grå stær. Derimod var der tilsyneladende ikke noget i vejen med det højre øje, og kunne da også selv konstatere, at når øjenlægen holdt en papplade foran mit venstre øje, så jeg alting betydeligt klarere.

Jeg fortalte øjenlægen om min oplevelse på tennisbanen, og han kunne så fortælle mig, at netop når de to øjne ikke fungerer ens, kan man meget let se noget andet end den skinbarlige virkelighed.

Øjenlægen forklarede mig, at grå stær skyldes uklarhed i øjets linse. Det er typisk en aldersrelateret sygdom, som dog også i nogle tilfælde kan ramme yngre mennesker, især hvis de har lidt af andre sygdomme som for eksempel sukkersyge.

Han forklarede mig grundigt om den eneste, relevante mulighed for behandling. Du skal have en grå stær operation, som i realiteten er et meget lille indgreb, som kan overstås på godt et kvarters tid, fortalte han.

Man gør det, at man fjerner den linse i øjet, som du er født med, hvorefter man indsætter en kunstig linse af plastik i stedet. Den kunstige linse er selvfølgelig ikke ramt af den samme uklarhed som din naturlige linse, så bagefter er det næsten helt sikkert, at dit syn bliver normalt igen.

Det var selvfølgelig betryggende at høre, for er der noget, jeg altid har frygtet, så er det da at miste synet, men det lader altså heller ikke til, at der er risiko for det. Øjenlægen fortalte også, at når mit venstre øje nu var blevet ramt, kunne det sagtens tænkes, at også det højre øje ville få grå stær i løbet af nogle år, men så må vi jo bare til det igen, sagde han med et smil.

Nu håber jeg bare ikke, at der er for lange ventetider på grå stær operationer, for jeg glæder mig til at få det ordnet.

Disclaimer

Skriv et svar